תמונות

תיש, נדיר, נגנב, משק, חקלאי צילום: משטרת ישראל