תמונות

קופצות ימה ברקאי,ימה גובה צילום: דנה ישראלי