תמונות

נורית ולק דגן, כיסאות צילום: מיכל קריגר מוטולה