תמונות

חיל האוויר בסבב ההסלמה האחרון 3 צילום: נועה סיטי אליהו, במחנה