תמונות

דרור קשטן וחוס הידניק לוחצים ידיים צילום: עודד קרני