תמונות

רכב בטחוני שהתלקח ייתכן כתוצאה מהשלכת בקת"ב צילום: חדשות 2