תמונות

גל ברק זילברמן, סלון, לפני צילום: משה גיטליס וסוזי לוינסון