תמונות

כן, יש לו את כל הסיבות לחשוש. פלגריני (gettyimages)