תמונות

תחרות מסעדות, אטריום פתח צילום: nigel young @fosterandpartners