תמונות

אייר שפירא, לפני סלון צילום ביתי צילום: תומר ושחר צלמים