תמונות

Leonardo Chekmate the angel of death צילום: מ. פיני סילוק