תמונות

אופנת מאוזנר, קובי פרץ ואישתאר צילום: אביב חופי