תמונות

סיום פרויקט במדעים לכיתות ז' בנושא תכונות חומרים צילום: יחסי ציבור