תמונות

החמישייה 10.5, משקל ארוך צילום: Art Lebedev Studio