תמונות

מוג'טבה אחמדי ראש מערך הסייבר באירן צילום: