תמונות

רביד גזל. בקבוצה ינסו להביא את השחקן לכושר משחק מלא במהירות (דרור