תמונות

חמישייה 23.12, מנורה גזר גובה צילום: www.designmid.it