תמונות

לימור מעוז אביב, סלון אגרטל רוחב צילום: הגר דופלט