תמונות

מדבר, אסי שלום חצץ, צילום שי אדם; צילום: שי אדם