תמונות

חיבור טוב במכבי, חיבור טוב בנבחרת. עם זהבי (אלן שיבר)