תמונות

מעטפת נפץ בשגרירות שווייץ באתונה צילום: טלגרף