תמונות

מרב זהר, מדרגות גלריה גובה צילום: אלון מאור