תמונות

נורית 20.5, סלון כסאות, צילום שי אדם צילום: שי אדם