תמונות

שילם את מחיר ההסתגרות, לנדאו (ברני ארדוב, וואלה)