תמונות

סטודיו 37, חדר המתבגרת שסרגה את הערסל, השטיח והפוף בחדרה צילום: יואב גורין