תמונות

שחקני בית&"ר ירושלים טרם פתיחת המשחק (קובי אליהו)