תמונות

מתנות, עינת קיילס ארגמן, סיכת ביטון צילום: קובי פרץ