תמונות

וכמובן שגם האדומים הגיעו להפגין כח (אלן שיבר)