תמונות

מתנות עד שישים 14, אגרטלי בטון צעירים ואופנתיים צילום: אפרת אשל