תמונות

יש לבן שמעון כלי התקפי חדש. עם עבדורחימי (צילום: אלן שיבר)