תמונות

גל ברק זילברמן, גובה, ילדים צילום: משה גיטליס וסוזי לוינסון