תמונות

עד שלא יביא תואר לתל אביב, ייזכר כאחד שהשפיע בבירה