תמונות

ליאת בלזר חדש, סלון פינת עבודה כובע גובה צילום: הגר דופלט