תמונות

אייל גולסה ותומר חמד. הקשר נותח בברכו (עמית מצפה)