תמונות

פרופ' יאיר עמיחי-המבורגר, חקר הפסיכולוגיה של האינטרנט, הבינתחומי צילום: גדי דגון