תמונות

ישנן בנות חדר חזרות - קנדי פופ צילום: ליאון רוזנברג