תמונות

ראובן עטר. &"קיבלנו שני שערים, בגלל המרפק לבן הרוש&" (אמיר לוי)