תמונות

מסגרות05, ג, גינת סוקולנטים ורטיקלית צילום: bhg.com