תמונות

אירועי בוטיק, אמירי הגליל, גובה צילום: מירי חדש