תמונות

אתמול על אלונקה, היום במשטרה. חטיב (אריאל נובק)