תמונות

הצגה תקלה קלה - שמעון גרשון ומלי לוי צילום: לין ממרן