תמונות

נורית ולק דגן, ספריה צילום: מיכל קריגר מוטולה