תמונות

חנוויות בגדים, ריסק כורסה צילום: www.smallna.com