תמונות

ליה גיל (, רחצה גובה 12) צילום: ליאור שניידר