תמונות

בתים עם נוף, גרסטנר סלון גובה צילום: עמית גרון