תמונות

בטון, מחסני תאורה, גוף תאורה מבטון, 400 שקלים. צילום: רותם ברק