תמונות

טריאנלה, כדים של שגב מואיסה צילום: טל ימין