תמונות

טל מור, שניאור חשין ז"ל צילום: עזרי עמרם, חדשות 2