תמונות

אירוע דרמולוג'יקה אניה בוקשטיין2 צילום: צ'ינו פפראצי