תמונות

אמניות מיחזור, מירי ישראלי, מיצב סביבתי דומם צומח מפוסל מבקבוקי פל צילום: ויקי מוצפי